Villkorat och ovillkorat aktieägartillskott – vad är skillnaden?

4714