Därför är ”förlorad smak och lukt” ett symptom på corona

6232