Anteckningar och statistiska upplysningar öfver Sverige

6479