Högre betyg men fler är obehöriga till gymnasiet - Skolverket

3291