Parkeringstillstånd för rörelsehindrade i Kalmar

3064