Vad är ett skuldebrev och när behövs det? Likvidum

3534