Jag har inte råd att betala alla räkningar, vad ska jag göra

1208