Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Orexo AB publ, org nr

8932