Starka finanser banar väg för breddning av verksamheten >2x

7078