Stora uppoffringar av personalen under första året med

4484