Motion till riksdagen 2002/03:Sf266 av Per Bill m Den

6098