Finland undertecknade det fakultativa protokollet till konventionen

3138