Kyrkomötet 2001 - Svar på fråga2001:11 - Svenska kyrkan

4717