Trygg Hansas vinst: 1,35 miljarder Realtid.se

5311