Rekord för svensk el – positiv handelsbalans ett år i sträck

8195