Tecken till alfabetsplanch Teckenspråk, Förskoleteman

635